René Pennings       

Risico's nemen met gezond verstand

De risicocommunicatiecirkel van de NVWA

De risicocommunicatiecirkel heeft als doel succesvol communiceren over risicobeoordeling en de te nemen beheersingsmaatregelen. 

Deze pagina is een korte samenvatting van de opzet van deze cirkel. Een nadere toelichting van de makers vind je hier.

1.     Kans en effect
- Ga na wat we al weten. En wat niet.
- Communiceer vooral over de kans en minder over de (onzekere) effecten

2.     Het risicogevoel
- Besef dat gevoelens altijd dynamisch zijn, zelden statisch
- Gebruik de gesignaleerde gevoelens als startpunt van je risicoanalyse en aanleiding om na
  te denken over andere percepties.

3.     Compassie en betrouwbaarheid
Vertrouwen we de informatiebron?
• Vertrouwen: via cognitie (systeem 2)
• Wantrouwen: via gevoel (systeem 1)
• NVWA: transparantie en tijdigheid zijn noodzakelijk, maar niet genoeg Compassie is vereist: laten zien dat je betrokken bent, verbonden met de zorgen / het gevoel van de ander

 4.     Verspreiding in de maatschappij
- Wees open en transparant

- Hanteer het IDEA-model
- Bied informatie over producten, producenten, het proces en verantwoordelijkheden
- Toon het ‘wereldbeeld’ en de perceptie versus het oordeel van de expert (hoezo ‘versus’?)
 

5.     Netwerken in een samenleving
- Bied ‘social proof’ over de risico’s en de beheersingsmaatregelen
- Gebruik hiervoor de Social Amplification of Risk. Mensen hebben een breed begrip van risico en niet iedereen neemt een risico op dezelfde manier waar. Standpunten hierover worden vaak beïnvloed worden door wat andere mensen denken of schrijven.
- Besef hoe de (traditionele) media denken

- Ga als overheidsorgaan netwerkallianties aan. Je kunt het nooit alleen.
 

6.     Risico’s onder controle
- bied altijd een handelingsperspectief:
• Wat kan de autoriteit doen?
• Wat kun je zelf doen?
• Wat verwacht je van ons, en wat verwachten wij van jou 
.