René Pennings       

Risico's nemen met gezond verstand

Risicomanagement: de basics

Risicomanagement staat voor de balans weten te vinden tussen enerzijds risico’s beheersen en anderzijds ze beheerst te durven nemen. Risicomanagement zou je zo bekeken kunnen omschrijven als ‘beheerst durven’, of ‘beheerste lef’. Risicomanagement omvat daarmee zowel een houding (de lef) als een werkwijze (het beheersen).

Het is …

  • Zowel: “het continu en systematisch doorlopen van een organisatie op risico’s, met als doel de gevolgen daarvan te voorkomen of te vermijden en de kans erop te verkleinen, of het op een andere manier beheersbaar te maken.” 
  • Als: “een houding. We zijn ons bewust van risico’s en het belang van de beheersing ervan. We communiceren open over risico’s, spreken elkaar er op aan, maken er afspraken over.” 

Het nemen – of vermijden - van risico’s staat zo bekeken nooit op zichzelf, maar is afgeleid van waar je organisatie voor staat, de strategie, het business model en de doorvertaalde doelstellingen en te bereiken resultaten. Op de volgende pagina’s vind je een korte introductie over risicomanagement. Ik leg daarbij niet het accent op stappenplannen en risicodiagrammen, maar eerder op je houding of je ‘risk appetite’ en hoe deze voor jou of je organisatie kan veranderen. De leeswijzer is als volgt:

  1.  Wat is je Risk appetite en hoe geef je deze handen en voeten? 
  2.  Hoe je Kansen en bedreigingen het beste in kunt schatten …
  3.  Waarom we altijd behoefte hebben aan meer Vertrouwen en control(e) 
  4. No Risk No Fun, het boek