René Pennings       

Risico's nemen met gezond verstand

Handreiking risicogestuurd handelen

DE HANDREIKING
Hoe kun je als algemeen bestuurder van een van de 23 waterschappen weloverwogen besluiten nemen? Die niet alleen rekeninghouden met de wettelijke taken en andere randvoorwaarden, maar ook met de risico’s en met maatschappelijke ontwik kelingen? 

In drie stappen wordt de lezer wegwijs gemaakt in de belangrijkste waterschapsuitdagingen en manieren om risicogestuurd te handelen.

 


 


Iedere maand buigen ruim zeshonderd algemene bestuursleden van waterschappen zich over de uitdagingen die het regionale waterbeheer met zich meebrengt. Waterbeheer in Nederland is een vanzelfsprekendheid geworden, maar de uitdagingen voor schoner water, voldoende water en droge voeten stapelen zich op. De toekomst is beslist minder maakbaar en onzekerder. 

Lees hier binnen vijf minuten wat de belangrijkste uitdagingen zijn.


Etc. etc.
Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.