René Pennings       

Risico's nemen met gezond verstand

No Risk No Fun: het boek!


Met gezond verstand risico's nemen betekent de balans vinden tussen enerzijds risico’s beheersen en anderzijds ze beheerst te durven nemen. Het woord risico is in het Nederlands bekend sinds 1525 in de betekenis van ‘gevaar voor schade’. Het is zeer waarschijnlijk afgeleid van het vroeg-Italiaanse woord riscare, dat ‘durven’ betekent. Risicomanagement zou je zo bekeken kunnen omschrijven als ‘beheerst durven’, of ‘beheerste lef’.

Risicomanagement en gezond verstand staan vaak op gespannen voet met elkaar. Het voelt zowel veilig als gemakkelijk om zo veel mogelijk risico’s af te dekken met extra regels en methodieken, maar dat kan leiden tot valse zekerheid. In dit boek laten Robert ’t Hart en ik zien hoe gezond verstand en risicomanagement elkaar kunnen versterken.

We combineren inzichten uit meerdere disciplines, zoals (sociale) psychologie, bedrijfskunde, (bedrijfs)economie, sociologie en ethiek. Dit leidt tot oplossingsrichtingen voor de tien grootste risico’s waarmee iedere organisatie te maken heeft. Het boek is bedoeld voor managers, adviseurs, bestuurders, toezichthouders, stakeholders – zowel in de profit- als nonprofitsector – en, last but not least, studenten (en zijn we dat niet allemaal?). Een voorproefje van het boek vind je bij uitgeverij Eburon, tevens het beste verkoopadres. Het is ook te koop via Bol.com en managementboek.nl.

Genomineerd voor managementboek van het jaar 2018