René Pennings       

Risico's nemen met gezond verstand

1. Wat is je risk appetite en hoe geef je deze handen en voeten?

Letterlijk vertaald betekent risk appetite de risicobereidheid. Het is de mate waarin je bereid bent om risico’s te accepteren die zorgen voor het bereiken van je persoonlijke of zakelijke doelen. Het is zowel een afspraak met jezelf als een gemoedstoestand: handel je ‘volgens afspraak’ als zich een kans of dreiging voordoet en wat zou je kunnen doen besluiten ervan af te wijken?

Je risicobereidheid wordt niet louter bepaald door je karakter, waar je voor staat en je omgeving. Waar het eveneens om gaat is hoe je reageert als de omstandigheden wijzigen. Hoe veerkrachtig ben je bijvoorbeeld, of zweer je bij een uitgekiende voorbereiding? Wat doe je als ‘het spannend gaat worden’? Als je uit je comfortzone wordt gehaald en voor risico’s komt te staan?

Voordat je een beeld kunt vormen van je risk appetite moet je het antwoord weten op de vraag wanneer je écht tevreden bent. Dat kan gaan over een project, een activiteit maar ook over jezelf. 
Je risicohouding wordt bepaald door wat je als vertrekpunt of anker hanteert voor zowel je doelen als de bijbehorende risico’s: als je je doelen - enigszins- naar beneden bijstelt, krijg je namelijk meer oog voor de risico’s – de dreigingen wel te verstaan. In plaats van louter succes bepaal je voor jezelf de spreekwoordelijke boterham met tevredenheid. Rond dat punt benoem je je streefpunt, datgene wat je voor jezelf een 8 geeft. 

Het is zaak om niet alleen je ambitieniveau handen en voeten te geven, maar ook de situatie van ‘tot hier en niet verder’. Je benoemt je breekpunt (survival target), het punt dat je inzicht biedt in wanneer het verstandig is om te stoppen of te vluchten. 

Als je hebt bepaald wat je doelen zijn, is het zaak om je risicohouding te voorzien van mogelijke acties. Je staat dan voor de volgende keuze: ga je de risico’s accepteren, beheersen, overdragen of vermijden? Een belangrijk inzicht is dat je risicohouding verschuift. Je hebt weliswaar voor jezelf een vertrekpunt benoemd (‘normaal gesproken kijk ik de kat uit de boom en dan …’), maar als je doel of ambitieniveau gaat verschuiven, verandert vaak ook je risicohouding. Vier uiteenlopende risk appetites

Je risicobereidheid wordt eveneens bepaald door de invloed die je al dan niet kunt uitoefenen. Sommige dingen ‘overkomen je gewoon’, terwijl je in andere zaken soms behoorlijk kunt bijsturen. 
Meer lezen over risicobereidheid? In hoofdstuk 1 van No Risk No Fun vind je een verdieping en praktijkvoorbeelden van onder meer The Voice en Shell. Een persoonlijke ervaring heet 'Mijn veranderende risk appetite' en gaat over een niet al te toevallige ontmoeting met een wilde beer.

Naar deel 2: Hoe je  Kansen en bedreigingen het beste in kunt schatten.