René Pennings       

Risico's nemen met gezond verstand

Geraadpleegde literatuur Risicomanagement Compact
•   Diverse auteurs (2012). Risk Appetite and Risk Tolerance; Guidance Paper. www.irm.com

•    Girotra, K. & S. Netessine (2011, mei). How to Build Risk into Your Business Model. Harvard Business Review.

•    Hart, R. 't (2014). Risico-strategiekaart, sturen op strategie en risico’s. www.naris.nl, geraadpleegd op 28 oktober 2014.

•    Kaplan, R. & A. Mikes (2012, juni). Managing Risks: a new framework. Harvard Business Review.

•    March, J. & Z. Shapira (1987, november). Managerial Perspectives on Risk and Risk Taking. Management Science, vol. 33, nr. 11.

•    Redactie Managementsite (2014). Kernwaarden. www.managementsite.nl/kennisbank/kernwaarden.

•    Taleb, N.N. (2010). De Zwarte Zwaan. Nieuwezijde.

•    Taleb, N.N. (2013). Antifragiel. Nieuwezijde.


 
•      CROW Risnet (2010, oktober). Effectief omgaan met risico’s. www.crow.nl

•       Evans, D. (2012). RQ; Hoe risico-intelligentie zorgt voor betere beslissingen in onzekere situaties. Maven.

•       Diverse auteurs (2012-2014). Who's in control. Diverse blogs, www.nobb.nl

•       Gawande, A. (2010). Het Checklist Manifest. Nieuwezijdse.

•       Ginkel, K. van (2009). 2x2 Vragen; de methodiek ontrafeld. www.kessels-smit.nl

•       Groeneweg, J. (2009, 3 december). Presentatie Waarom nemen mensen risico's? Universiteit Leiden / Veiligheidsplatform Schiphol.

•       Gross, R. (2001). Psychology; the Science of Mind and Behaviour. Hodder & Sloughton.

•       Heath, D. & C. Heath (2013). Decisive: how to Make Better Choices in Life and Work. Crown Business.

•       Holt, R. (2004). Risk Management: The Talking Cure. Organization articles, vol. 11 (2).

•       Jensen, S. & L. Wentink (2016). Mag ik je wat vragen? Gereedschap voor een goed gesprek. Kosmos.

•       Jong, F. de & A. Riddering (2013). Veldgids vertrouwen – Alles onder controle? Eburon.

•       Kahneman, D. (2012). Ons feilbare denken – Thinking, fast and slow. Atlas Contact.

•       Kocken, T. (2012, 15 maart). Endogene instabiliteit; je moet er niet aan denken! Inaugurele rede VU.

•       Makridakis, S., R. Hogarth & A. Gaba (2010). Dans met kans; Meer zekerheid door minder controle. Maven Publishing.

•       Mercer, J. (2010, mei). Loflied op de dwarsdenker. Ode.

•       Norman, D.A. (2005). A psychologist views human processing: Human errors and other phenomena suggest processing mechanisms. Morgan Kaufmann.

•       Ofman, D. & R. van der Weck-Capitein (2003). Organisatie-alibi's; de kracht van enneaculturen. Scriptum.

•       Patterson, K., J. Grenny, A. Switzler & R. McMillan (2010). Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er écht toe doen. Mainpress.

•       Paulos, J.A. (1999). Er was eens een getal. Bert Bakker.

•       Smart, G. (1998). The Art and Science of Human Capital Valuation. SMART.com

•       Redactie (2008). Interviewen van experts. www.kessels-smit.nl

•       Redactie (2008). De communicatiepiramide. www.kessels-smit.nl

•       Rasmussen, J. (1983, mei). Skills, Rules, and Knowledge; Signals, Signs, and Symbols, and Other Distinctions in Human Performance Models. IEEE Magazine.

•       Strotmann, O. (2008, 22 juni). Regels, Risico’s en Resultaten. Afstudeerscriptie Master of Crisis and Disastermanagement.

•       Tiemeijer, W.L. (2011). Hoe mensen keuzes maken; de psychologie van het beslissen. Amsterdam University Press.

•       Vos, R. & R. Witte (2009). Vertrouwen geven en in control zijn; gaat dat samen? Ministerie van Financiën.

•       Weick, K. & K. Sutcliffe (2011). Management van het onverwachte; wat je kunt leren van high reliability organizations. BBNC.

•       Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2011, november). Evenwichtskunst; over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid. Amsterdam University Press.

•       Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid; verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid. Amsterdam University Press.

•       Wildavsky, A. (1988). Searching for Safety. Bowling Green State University.

 

•    Aardema, H. (2005). Stille Waarden. Open Universiteit/BMC.

•    Brafman, O. & R. Brafman (2011). De Magie van de Klik. Maven.

•    Bruine, H. de, P. Noordhoek & J. Tjon Tam Pau (2011, februari). Hoog betrouwbaar organiseren. Sigma.

•    Diepeveen, T. (2014, 21 januari). Leiderschap en HRO. www.hroacademy.nl

•    Mikes, A., M. Hall & Y. Millo (2013, 17 oktober). How Do Risk Managers Become Influential? Harvard Business Review.

•    NEN (2009). NEN-ISO 31000:2009; Risicomanagement - Principes en Richtlijnen. NEN.

•    Noordegraaf, M., K. Geuijen & A. Meijer (red.) (2011). Professionals en Managers. Boom Lemma.

•    Powers, M. (2011, mei). Smart and Dumb Questions to Ask about Risk Management. Risk Watch.

•    Westzaan, V. (red.) (2011). Risicomanagement; wat zou ARIE doen? Gemeente Amsterdam.

•   Winters, K. (2015, 22 januari). Veerkracht in een HRO-organisatie is noodzakelijk. www.hroacademy.nl

 

   


•    Bruijn, H. de & E. ten Heuvelhof (2007). Management in netwerken – over veranderen in een multi-actorcontext. Boom Lemma.

•    Bruijn, H. de, E. ten Heuvelhof & R. in ’t Veld (2011). Procesmanagement – over procesontwerp en besluitvorming. Boom.

•    Dam, M. van (2013, april). Naar een nuchtere kijk op risico's. Provincie Noord-Holland.

•    Diverse sprekers (2011, 13 april). Rapport van het symposium 'De RRR in het openbaar bestuur'. Ministerie van Binnenlandse Zaken.

•      Helsloot, I. van & J. van Tol (red.) (2012, november). Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico's en verantwoordelijkheden. Ministerie van Binnenlandse Zaken.

•    Gilbert, D.T., C.K. Morewedge, J.L. Risen & T.D. Wilson (2004). Looking forward to looking backward: The misprediction of regret. Psychological Science 15.

•    Helsloot, I. (2013, 14 november). Waarom regentenmoed nodig is. Presentatie. Crisislab.

•    Hertz, N. (2013). Deze beslissing verandert je leven. Business Contact.

•    Lindstrom, C. (2015). Muddling through. Wikipedia.

•    Noort, W. van (2015, 8 augustus). Tijd voor een Uber voor de politiek; interview Moises Naim. NRC.

•    Tol, J. van (red.) (2011). Veiligheid boven alles? Essays over oorzaken en gevolgen van de risico-regelreflex. Boom Lemma.